ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით) იჯარის ფორმით, მოქალაქის ნინო ჭოლაძის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ბუაკოს" შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "ბიბლუსი კოს" სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 0 პროექტი 08/23/2023 08/23/2023 ქუთაისის საკრებულო
"ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2021 წლის 16 მარტის N359 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 08/23/2023 08/23/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 0 პროექტი 08/23/2023 08/23/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 მარტის №359 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 216 განკარგულება 08/18/2023 08/18/2023 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 მარტის №177 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 217 განკარგულება 08/18/2023 08/18/2023 ქუთაისის საკრებულო
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2021 – 2024 წლებში დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 იანვრის № 347 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 218 განკარგულება 08/18/2023 08/18/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 0 განკარგულება 08/16/2023 08/16/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულება 0 განკარგულება 08/16/2023 08/16/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის ბრძანება 285 ბრძანება 08/16/2023 08/16/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024-2027 პირველადი ვარიანტი 1 დოკუმენტი 08/15/2023 08/15/2023 ქუთაისის მერია
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00