ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 0 ანგარიში 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის #12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 22 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-საბინაო და ინფრასტრუქტურის განვიტარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 28 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის #16 დადგენილების ზალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 29 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ქალაქ ქუტაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის #15 დადგენილების ზალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 30 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე, ამ კომისიის თავმჯდომარის, ამირან კოპალეიშვილის განცხადების ცნობად მიღებისა და მისთვის საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შ ე ს ა ხ ე ბ 77 განკარგულება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კულტურის განვითარების სტრატეგიის მოწონების შ ე ს ა ხ ე ბ 76 განკარგულება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის წევრის, ბაქარ მახარაძის კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ 79 განკარგულება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-კულტურის,სპორტის,განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 27 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 23 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00