ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „რეაბილიტაციის ცენტრი ნაიოსათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ № 378 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
საქართველოში ახალი კორონავირუსით („COVID-19“) გამოწვეული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, ქალაქ ქუთაისში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადახდაზე დაწესებული შეღავათის შ ე ს ა ხ ე ბ № 379 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქუთაისის საპატიო და ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა დარბაზისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ № 377 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის შ ე ს ა ხ ე ბ № 380 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 მარტის № 360 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 374 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 მარტის № 359 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე № 373 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქართველოს ფოსტისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ № 375 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თიბისი ფეისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ № 376 განკარგულება 04/29/2021 04/29/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის საკრებულოს რიგით 41-ე სხდომა # 70 ბრძანება 04/21/2021 04/21/2021 ქუთაისის საკრებულო
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმი 000004232 ოქმი 04/19/2021 04/19/2021 ქუთაისის მერია
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00