ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 23 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 25 დებულება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-კულტურის,სპორტის,განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 27 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 24 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-სივრცის დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 26 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის წევრის, ამირან კოპალეიშვილის კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ 80 განკარგულება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 0 ანგარიში 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის წევრის, ბაქარ მახარაძის კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ 79 განკარგულება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე, ამ კომისიის თავმჯდომარის, ამირან კოპალეიშვილის განცხადების ცნობად მიღებისა და მისთვის საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შ ე ს ა ხ ე ბ 77 განკარგულება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქუთაისის მუნიციპალური ინსპექციის“ დაფუძნების თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, იოსებ ხახალეიშვილისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ 74 განკარგულება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00