ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,სიმღერის აკადემიისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით, აღნაგობის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ 0 პროექტი 04/17/2024 04/17/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩის N31-სა და მის მიმდებარეთ არსებული მიწის ნაკვეთებზე, განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების ინიცირებისა და დავალების გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, იოსებ ხახალეიშვილისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 275 განკარგულება 04/16/2024 04/16/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-სოციალურ საკითხთა სამსახურის ანგარიში (პერიოდი 2023 წელი 2024 წლის პირველი კვარტალი ) გაწეული მუშაობის შესახებ 0 პროექტი 04/16/2024 04/16/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე მე-13 სხდომის დღის წესრიგის პროექტით განსაზღვრული საკითხები და საინფორმაციო ბარათი 0 პროექტი 04/12/2024 04/12/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე მე-13 სხდომის მოწვევისა და ამ სხდომის დღის წესრიგის პროექტის საკრებულოსათვის დასამტკიცებლად წარდგენის შ ე ს ა ხ ე ბ 181 ბრძანება 04/11/2024 04/11/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისში, ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა, N 31-სა და მის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების ინიცირებისა და დავალების გაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, იოსებ ხახალეიშვილისათვის თანხმობის მიცემის შესახე 0 პროექტი 04/11/2024 04/11/2024 ქუთაისის საკრებულო
„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამების განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამებით განსაზღვრული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ . ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტს საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის N86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 0 პროექტი 04/08/2024 04/08/2024 ქუთაისის საკრებულო
2023 წლის ანგარიშის შესრულების პრეზენტაცია 0 დოკუმენტი 04/08/2024 04/08/2024 ქუთაისის მერია
2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების გზამკვლევი 0 დოკუმენტი 04/08/2024 04/08/2024 ქუთაისის მერია
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის N79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 04/08/2024 04/08/2024 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00