ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
საქართველოს კანონის, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევაზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმისა და საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) ფორმების, მათი შედგენის, გამოყენებისა და აღრიცხვა ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ 0 პროექტი 06/13/2022 06/13/2022 ქუთაისის საკრებულო
თ ა ვ ი I ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 1 დანართი 06/13/2022 06/13/2022 ქუთაისის საკრებულო
. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N5 დადგენილებაში შესატანი ცვლილების შეტანის თაობაზე. 0 პროექტი 06/13/2022 06/13/2022 ქუთაისის საკრებულო
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2021-2024 წლებში დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 იანვრის № 347 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 0 პროექტი 06/13/2022 06/13/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 24 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის #16 დადგენილების ზალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 29 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის- ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის #12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 22 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-საბინაო და ინფრასტრუქტურის განვიტარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 28 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 23 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ. ქალაქ ქუტაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის #9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 21 დადგენილება 05/31/2022 05/31/2022 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00