ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 0 პროექტი 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგით მე-3 სხდომის მოწვევის შესახებ 13 ბრძანება 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
.ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, მოქალაქე ბორის ჯამბურიძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 0 პროექტი 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 0 პროექტი 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, მოქალაქე თალიკო გურეშიძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 0 პროექტი 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის საკუთრებაში არსებული ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „მადლისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 10 ოქტომბრის №1080 ბრძანების საფუძველზე, 2013 წლის 10 ოქტომბერს გაფორმებული ქალაქ ქუთაისის საკუთრებაში არსებული ქონების №50 საიჯარო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 0 პროექტი 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქველმოქმედო საზოგადოება ქუთაისელისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლით, უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. 0 პროექტი 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N19 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 01/18/2022 01/18/2022 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00