ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, არასამეწარმეო ( არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო,საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის" პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 270 განკარგულება 02/29/2024 02/29/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" დაფუძვნების ცნობად მიღების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 269 განკარგულება 02/29/2024 02/29/2024 ქუთაისის საკრებულო
,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 31 იანვრის N260 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე 268 განკარგულება 02/29/2024 02/29/2024 ქუთაისის საკრებულო
,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" 2023 წლის 28 დეკემბრის სხდომის გადაწყვეტილებით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების: ხათუნა არველაძისა და ლაშა შალამბერიძისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეის საკრებულოს ბიუროს 2024 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების თაობაზე 108 ბრძანება 02/29/2024 02/29/2024 ქუთაისის საკრებულო
,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობების ახალი კვოტების განსაზღვრისა და დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2024 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების თაობაზე 110 ბრძანება 02/29/2024 02/29/2024 ქუთაისის საკრებულო
,, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების: გრიგოლ შუშანიასა და ანა კოხრეიძისათვის, პირადი განცხადების საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2024 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების თაობაზე 109 ბრძანება 02/29/2024 02/29/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" დაფუძვნების ცნობად მიღების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 269 განკარგულება 02/29/2024 02/29/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 22 ოქმი 02/29/2024 02/29/2024 ქუთაისის საკრებულო
,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხის დამტკიცების,საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა და საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 02/28/2024 02/28/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დაფუძვნების ცნობად მიღების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N13 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 02/27/2024 02/27/2024 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00