ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული არქივისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 214 განკარგულება 07/27/2023 07/27/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა 243 ბრძანება 07/26/2023 07/26/2023 ქუთაისის საკრებულო
ეკონომიკის ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომის ოქმი 29 ოქმი 07/26/2023 07/26/2023 ქუთაისის საკრებულო
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 19 ოქმი 07/25/2023 07/25/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 21-ე რიგითი სხდომის დღის წესრიგის პროექტი (საინფორმაციო ბარათი) 0 პროექტი 07/21/2023 07/21/2023 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 0 პროექტი 07/19/2023 07/19/2023 ქუთაისის საკრებულო
"ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2021 წლის 16 მარტის N359 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 07/19/2023 07/19/2023 ქუთაისის საკრებულო
,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე 0 პროექტი 07/19/2023 07/19/2023 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად წარმოგიდგენთ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიშს 2022 წლის ივლისიდან 2023 წლის ივლისამდე გაწეული მუშაობის შესახებ 0 პროექტი 07/19/2023 07/19/2023 ქუთაისის საკრებულო
,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საქართველოს ეროვნული არქივისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე 0 პროექტი 07/19/2023 07/19/2023 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00