ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, (ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირის №96-ის აღმოსავლეთით მდებარე ტროტუარის ნაწილის) პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, მოქალაქე ლამზირა ძაგანიასათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ № 371 განკარგულება 04/01/2021 04/01/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, (ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩის №1-8-ის დასავლეთით მდებარე ტროტუარის ნაწილის) პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, მოქალაქე მურთაზ ძაგნიძისათვის სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ № 372 განკარგულება 04/01/2021 04/01/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბ44.44210772 ბრძანება 03/18/2021 03/18/2021 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 359 განკარგულება 03/16/2021 03/16/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 360 განკარგულება 03/16/2021 03/16/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 361 განკარგულება 03/16/2021 03/16/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 49 ბრძანება 03/12/2021 03/12/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროფესიული საჯარო მოხელეებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 07 აგვისტოს N2090 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ ბ44.442107037 ბრძანება 03/11/2021 03/11/2021 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე პ/6774088 ბრძანება 03/01/2021 03/01/2021 ქუთაისის მერია
ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი 1 ბიუჯეტი 02/26/2021 02/26/2021 ქუთაისის მერია
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00