ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №133 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 165 დადგენილება 12/04/2020 12/04/2020 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის საკრებულოს წევრი, ქალქ-მუზეუმის მაჟორიტარი გიორგი ჭეიშვილი 0 ანგარიში 12/04/2020 12/04/2020 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის № 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 164 დადგენილება 12/04/2020 12/04/2020 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ანგარიში მიმდინარე მოწვევის პერიოდში 2019 წლის ნოემბრის თვიდან 2020 წლის ოქტომბრის თვის ჩათვლით გაწეული სამუშაოს შესახებ საანგარიშო შეხვედრის ოქმი N 1 1 ანგარიში 11/30/2020 11/30/2020 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, „კახიანოურისა“ და „მუხნარის“ მაჟორიტარი დეპუტატის, ელეონორა არჩაიას ანგარიში, მიმდინარე მოწვევის 2020 იანვრის თვიდან დღემდე გაწეული მუშაობის თაობაზე 0 ანგარიში 11/27/2020 11/27/2020 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, მაჟორიტარი მარეხი ნიჟარაძის, საფიჩხიის ადმინისტრაციული ერთეულის ამომრჩევლებთან საანგარიშო შეხვედის ოქმი 2 ანგარიში 11/27/2020 11/27/2020 ქუთაისის საკრებულო
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2018–2021 წლებში დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის № 322 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 332 განკარგულება 11/26/2020 11/26/2020 332
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ბაღდათის, ხონის, ტყიბულის, თერჯოლის, წყალტუბოს, ვანისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ 338 განკარგულება 11/26/2020 11/26/2020 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ქალაქსერვისისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ 336 განკარგულება 11/26/2020 11/26/2020 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შ ე ს ა ხ ე ბ 333 განკარგულება 11/26/2020 11/26/2020 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00