ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე პ/6774088 ბრძანება 03/01/2021 03/01/2021 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 1 ანგარიში 02/26/2021 02/26/2021 ქუთაისის მერია
ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი 1 ბიუჯეტი 02/26/2021 02/26/2021 ქუთაისის მერია
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის № 167 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 168 დადგენილება 02/02/2021 02/02/2021 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის № 24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 169 დადგენილება 02/02/2021 02/02/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ 349 განკარგულება 01/28/2021 01/28/2021 ქუთაისის საკრებულო
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2021 – 2024 წლებში დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შ ე ს ა ხ ე ბ 347 განკარგულება 01/28/2021 01/28/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 აპრილის N 168 განკარგულებით მოწონებული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 2019 – 2020 წლების გეგმით („LEDP“) 2020 წელს გათვალისწინებული შეუსრულებელი ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, საქმიანობის 2021 წელს გაგრძელების შ ე ს ა ხ ე ბ 348 განკარგულება 01/28/2021 01/28/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – მწვანეების“ გაუქმების ცნობად მიღების შ ე ს ა ხ ე ბ 350 განკარგულება 01/28/2021 01/28/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – უკეთესი მომავლისათვის“ დაფუძნების ცნობად მიღების შ ე ს ა ხ ე ბ 351 განკარგულება 01/28/2021 01/28/2021 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00