ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ 349 განკარგულება 01/28/2021 01/28/2021 ქუთაისის საკრებულო
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2021 – 2024 წლებში დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შ ე ს ა ხ ე ბ 347 განკარგულება 01/28/2021 01/28/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბ44.442102010 ბრძანება 01/20/2021 01/20/2021 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 38-ე სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ 7 ბრძანება 01/20/2021 01/20/2021 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N133 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 166 დადგენილება 01/18/2021 01/18/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ 167 დადგენილება 01/18/2021 01/18/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ირაკლი შენგელიას არჩევისა და მისთვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების შეწყვეტის შ ე ს ა ხ ე ბ 346 განკარგულება 12/31/2020 12/31/2020 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევნების ფარული კენჭისყრით ჩატარებისა და ფარული კენჭისყრის ბიულეტენებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, ირაკლი შენგელიას კანდიდატურის შეყვანის შ ე ს ა ხ ე ბ 345 განკარგულება 12/31/2020 12/31/2020 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში, რიონჰესის მიმდებარედ, საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობისთვის განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ 344 განკარგულება 12/31/2020 12/31/2020 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების (ავტომანქანები) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების ფორმით, უვადო სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ 343 განკარგულება 12/31/2020 12/31/2020 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00