ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქუთაისის კულტურის განვითარების სტრატეგიის გზამკვლევი 0 დოკუმენტი 12/20/2021 12/20/2021 ქუთაისის მერია
Kutaisi Culture and Creative Industries Strategy and Action Plan Development Process 0 დოკუმენტი 12/20/2021 12/20/2021 ქუთაისის მერია
ქუთაისის საკრებულოს ეკონომიკის ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომის ოქმი 1 ოქმი 12/16/2021 12/16/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის ანგარიში, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 0 ანგარიში 12/15/2021 12/15/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პანორამა ქუთაისისათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შ ე ს ა ხ ე ბ 33 განკარგულება 12/13/2021 12/13/2021 ქუთაისის საკრებულო
„საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ საგრანტე კონკურსზე წარსადგენი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურის განვითარების 2020 – 2022 წლების საპროექტო იდეების/წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 ივნისის № 395 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 32 განკარგულება 12/13/2021 12/13/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის ანგარიში, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს 0 ანგარიში 12/13/2021 12/13/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის ანგარიში, საქართველოს პრეზიდენსტს 0 ანგარიში 12/13/2021 12/13/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის საკრებულოს ეკონომიკის ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისია 1 ოქმი 12/13/2021 12/13/2021 ქუთაისის საკრებულო
„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2021-2024 წლებში დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 იანვრის № 347 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 31 განკარგულება 12/13/2021 12/13/2021 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00