ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
რ ე ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ი ს ს ა მ ო ქ მ ე დ ო გ ე გ მ ა 1 დანართი 03/01/2022 03/01/2022 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების, რეორგანიზაციის ჩატარების ვადის განსაზღვრის, რეორგანიზაციის სამოქმედო გეგმისა და რეორგანიზაციის რეჟიმში მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურების) საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ ბ44.442205921 ბრძანება 03/01/2022 03/01/2022 ქუთაისის მერია
ქუთაისის საკრებულოს ეკონომიკის ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომის ოქმი 5 ოქმი 02/28/2022 02/28/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის კომისიის სხდომის ოქმი 2 ოქმი 02/28/2022 02/28/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგითი სხდომის ოქმი N 4 4 ოქმი 02/28/2022 02/28/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის № 8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 დადგენილება 02/25/2022 02/25/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა და საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 9 დადგენილება 02/25/2022 02/25/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11 დადგენილება 02/25/2022 02/25/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის საკრებულოს ეკონომიკის ქონების მართვისა და საქალაქო მეურნეობის კომისია 5 ოქმი 02/25/2022 02/25/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების ყოლის წესის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ 12 დადგენილება 02/25/2022 02/25/2022 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00