ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის  ქონების საპრივატიზაციო და სარგებლობაში  გასაცემი  ობიექტების ნუსხის  დამტკიცების  შესახებ.ქალაქ  ქუთაისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2021  წლის  16 მარტის # 359 განკარგულებაში ცვლილების  შეტანის  თაობაზე. 0 პროექტი 03/24/2022 03/24/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს. 0 პროექტი 03/24/2022 03/24/2022 ქუთაისის საკრებულო
საკრებულოს რიგით მე-5 სხდომის მოწვევის შესახებ 77 ბრძანება 03/23/2022 03/23/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 3 ოქმი 03/16/2022 03/16/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება -ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ბ44.442205916 ბრძანება 03/11/2022 03/11/2022 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 0 ანგარიში 03/11/2022 03/11/2022 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკონკურსო კომისიის განცხადება 0 სხვა 03/07/2022 03/07/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციისას შესაძლო შტატის შემცირების გამო გასათავისუფლებელ მოხელეთა იდენტიფიცირების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ ბ44.442206623 ბრძანება 03/07/2022 03/07/2022 ქუთაისის მერია
შიდა კქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკონკურსო კომისიის განცხადება 0 სხვა 03/01/2022 03/01/2022 ქუთაისის საკრებულო
რეორგანიზაციის რეჟიმში პირველადი სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურების) საქმიანობის წესი 2 დანართი 03/01/2022 03/01/2022 ქუთაისის მერია
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00