ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკირების საერთო და სპეციალური ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 თებერვლის N 80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 54 დადგენილება 04/25/2018 04/25/2018 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისში, კუპრაძის ქუჩის მე-2 შესახვევისათვის, ცნობილი საზოგადო მოღვაწის, ვალერიან ქელბაქიანის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის პირველი ივნისის №239 დადგენილებით დამტკიცებული წესიდან გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შ ე ს ა ხ ე ბ 75 განკარგულება 04/25/2018 04/25/2018 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მე-7 სხდომის მოწვევის შ ე ს ა ხ ე ბ 94 ბრძანება 04/18/2018 04/18/2018 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კომისიის 2017 წლის 6 დეკემბრის N1 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 1 ბრძანება 04/12/2018 04/12/2018 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება მუნიციპალუტი ნარჩენების მართვის 2018-2022 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 63.28.03.2018 განკარგულება 03/28/2018 03/28/2018 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შ ემოღებისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შ ე ს ა ხ ე ბ 45 დადგენილება 03/28/2018 03/28/2018 ქუთაისის საკრებულო
Local Economic Development Plan Kutaisi Municipality Georgia 0 განკარგულება 03/14/2018 03/14/2018 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის 2018-2019 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 333 ბრძანება 02/27/2018 02/27/2018 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა 0 დოკუმენტი 02/13/2018 02/13/2018 ქუთაისის მერია
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00