ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
2023 წელს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე შემოსული წერილობითი მომართვებისა და განცხადებების შესრულების ზოგადი სტატისტიკა 0 ანგარიში 01/15/2024 01/15/2024 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 15 დეკემბრის №ბ44.442334919 ბრძანების საფუძველზე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების“ გაყოფის გეგმა დანართებთან ერთად გამოქვეყნდა გაერთიანების ფეისბუქ გვერდზე. 31-4424012401 წერილი 01/12/2024 01/12/2024 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის ააიპ კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების გაყოფის გეგმა 0 დოკუმენტი 01/12/2024 01/12/2024 ქუთაისის მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების“ რეორგანიზაციის გაყოფის გეგმა 0 დოკუმენტი 01/11/2024 01/11/2024 ქუთაისის მერია
ა(ა)იპ_ქ._ქუთაისის_სპორტულ_დაწესებულებათა_გაერთიანების_წესდება 0 დოკუმენტი 01/11/2024 01/11/2024 ქუთაისის მერია
არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების“ რეორგანიზაციის (გაყოფის) შესახებ 36-4424011385 წერილი 01/11/2024 01/11/2024 ქუთაისის მერია
ა(ა)იპ_ქუთაისის_ოლიმპიური_საცურაო_აუზის_წესდება 0 დოკუმენტი 01/11/2024 01/11/2024 ქუთაისის მერია
„ქალაქი ქუთაისი, ქუჩა ტაბიძე, N39ა-ს სამხრეთით არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 03.04.25.216) განაშენიანების დეტალური გეგმის შემუშავების ინიცირების და დავალების გაცემაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის იოსებ ხახალეიშვილისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 0 პროექტი 01/10/2024 01/10/2024 ქუთაისის საკრებულო
„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამების განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის, თანადაფინანსებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამებით განსაზღვრული ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ 86 დადგენილება 12/29/2023 12/29/2023 ქუთაისის საკრებულო
„ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მარშუტებზე სამგზავრო ტარიფის ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 აპრილის №177 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 84 დადგენილება 12/29/2023 12/29/2023 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00