ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 45-ე სხდომის მოწვევის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2021 წლის 18 აგვისტოს №145 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 149 ბრძანება 08/19/2021 08/19/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბ44.442122850 ბრძანება 08/19/2021 08/19/2021 ქუთაისის მერია
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 16 აგვისტოს Nბ44.442122850 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ ბ44.44212312 ბრძანება 08/19/2021 08/19/2021 ქუთაისის მერია
საკრებულოს რიგით 45-ე სხდომის მოწვევის ბრძანება 145 ბრძანება 08/18/2021 08/18/2021 ქუთაისის საკრებულო
ინფორმაცია 0 დოკუმენტი 08/06/2021 08/06/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 190 დადგენილება 08/06/2021 08/06/2021 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების, მერიის საჯარო მოსამსახურეთა და მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 187 დადგენილება 08/02/2021 08/02/2021 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 186 დადგენილება 08/02/2021 08/02/2021 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №167 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 185 დადგენილება 08/02/2021 08/02/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 0 ანგარიში 07/30/2021 07/30/2021 ქუთაისის მერია
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00