ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი 0 ბიუჯეტი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2022 წლის ბიუჯეტისათვის 0 დანართი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის საკრებულო
განმარტებითი ბარათი საკრებულოს დადგენილების პროექტზე „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 0 განმარტებითი ბარათი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისი მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი 2022 წლის ბიუჯეტისათვის 0 დანართი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები 1 დანართი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები 0 ბიუჯეტი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის მერია
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 000000009 ოქმი 12/09/2021 12/09/2021 ქუთაისის მერია
პირადი განცხადების საფუძველზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით აბულაძისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესახებ 0 პროექტი 12/09/2021 12/09/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია '"ქართული ოცნების"დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის # 12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 12/09/2021 12/09/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის #16 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 12/09/2021 12/09/2021 ქუთაისის საკრებულო
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00