ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები 0 ბიუჯეტი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი 0 ბიუჯეტი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის მერია
განმარტებითი ბარათი საკრებულოს დადგენილების პროექტზე „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 0 განმარტებითი ბარათი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2022 წლის ბიუჯეტისათვის 0 დანართი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა 0 პროექტი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისი მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტების დანართი 2022 წლის ბიუჯეტისათვის 0 დანართი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები 1 დანართი 12/10/2021 12/10/2021 ქუთაისის საკრებულო
პირადი განცხადების საფუძველზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით აბულაძისათვის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესახებ 0 პროექტი 12/09/2021 12/09/2021 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია '"ქართული ოცნების"დაფუძნების ცნობად მიღების შესახებ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის # 12 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 0 პროექტი 12/09/2021 12/09/2021 ქუთაისის საკრებულო
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 000000009 ოქმი 12/09/2021 12/09/2021 ქუთაისის მერია
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00