ოფიციალური დოკუმენტები

აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, (ქალაქ ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №53 ბ ) ელექტრონული აუქციონის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახე 0 პროექტი 03/24/2022 03/24/2022 ქუთაისის საკრებულო
„ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების თაობაზე ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს. 0 პროექტი 03/24/2022 03/24/2022 ქუთაისის საკრებულო
.ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს ,,ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით (სასყიდლით, პირობებით), იჯარის ფორმით, სააქციო საზოგადოება ,,ოპპასათვის“ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 0 პროექტი 03/24/2022 03/24/2022 ქუთაისის საკრებულო
საკრებულოს რიგით მე-5 სხდომის მოწვევის შესახებ 77 ბრძანება 03/23/2022 03/23/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 3 ოქმი 03/16/2022 03/16/2022 ქუთაისის საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 0 ანგარიში 03/11/2022 03/11/2022 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება -ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ბ44.442205916 ბრძანება 03/11/2022 03/11/2022 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაციისას შესაძლო შტატის შემცირების გამო გასათავისუფლებელ მოხელეთა იდენტიფიცირების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ ბ44.442206623 ბრძანება 03/07/2022 03/07/2022 ქუთაისის მერია
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკონკურსო კომისიის განცხადება 0 სხვა 03/07/2022 03/07/2022 ქუთაისის საკრებულო
რეორგანიზაციის რეჟიმში პირველადი სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურების) საქმიანობის წესი 2 დანართი 03/01/2022 03/01/2022 ქუთაისის მერია
  • მისამართი
  • ქუთაისი, რუსთაველის №3
  • მოგვწერეთ
  • contact@kutaisi.gov.ge
  • სამუშაო საათები
  • ორშ-პარ:10:00 - 18:00