ცხელი ხაზი:(0431) 24-26-51 ან 595250309

ოთარ ლორთქიფანიძე

ოთარ ლორთქიფანიძე-ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლების ახალგაზრდული საქმის და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე.

დაბადების თარიღი: 13.12.1993

დაბადების ადგილი:

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი

ელ-ფოსტა: otar.lortkipanidze@kutaisi.gov.ge

განათლება:

    1999-2011 ქართულ-ამერიკულისკოლა`პროგრესი~
    2012-2013 თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისამართალმცოდნეობისფაკულტეტი
    2014- აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტი- ბიზნესი, სამართლის და სოციალურმეცნიერებათაფაკულტეტი; სპეციალობასაერთაშორისოურთიერთობები
    2009-2011 აგრობიზნესისა და აგროეკოლოგიისსაზოგადოებრივიკოლეჯი –სპეციალობა- აგროეკონომისტი

2016 აგრობიზნესისა და აგროეკოლოგიისსაზოგადოებრივიკოლეჯი – სპეციალობატურიზმისმენეჯერი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2017-დღემდე. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი.

კულტურის, განათლების ახალგაზრდული საქმის და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე.

 • 2016- სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაცია იმერეთის მხარეში: ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახური, პოზიცია: სამსახურის უფროსის მოადგილე
 • 2015 წლიდან-დღემდე - მ.პ.გ „ქართული ოცნების„ ქუთაისის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე.

 

 • 2014-წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, - კოალიცია „ქართული ოცნების“ ქუთაისის საარჩევნო შტაბის, ახალგაზრდული ფრთის საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი.
 • 2012- წლიდან-საზოგადოებრივი მოძრაობა „ქართული ოცნების“ წევრი
 • 2012 -კოალიცია ‘ქართული ოცნების“ ცენტრალური ახალგაზრდული საბჭოს წევრი
 • 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები, ახალგაზრდული ფრთის საორგანიზაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე.
 • 2015-Youth Assembly at the UNITED NATIONS - აშშ; ნიუ-იორკი, გაეროს მთავარი ოფისი- დელეგატი
 • 2014- ERASMUS + `Be Active`- თურქეთი; აიდინი -დელეგაციის ხელმძღვანელი
 • 2015-ERASMUS +` BE active `- უნგრეთი; ბუდაპეშტი - დელეგატი.
 • 2014-Azerbaijani Model of Multiculturalism-ბაქო;-დელეგატი.
 • 2010-2015-imereTis agroekologiuri asociacia~ -mTavari sabWos wevri. 2010 wlidan dRemde;
 • 2014-2015 `evropel diplomatTa asociacia~ -wevri.
 • 2014- International Republican Institute – Debate Summer Camp- მონაწილე
 • 2013 – International Republican Institute –youth Congress - დელეგატი
 • 2014 – NIMD Democracy School- „გააგრძელე დისკუსია“ -მონაწილე
 • 2014- NIMD Democracy School- „სპიკერი“ - გამარჯვებული

2014-2016 „ევროპის ახალგაზრდული ასოციაცია“ -წევრი.

გააზიარე