ცხელი ხაზი:0(431)31 06 00 ან 1300
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ნებართვები

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა
(PDF, PNG, JPG, JPEG)