ცხელი ხაზი:(0431) 24-26-51 ან 595250309
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ნებართვები

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ფორმა
(PDF, PNG, JPG, JPEG)