ცხელი ხაზი:(0431) 24-26-51 ან 595250309

   მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამა

--------------------------------------------------------

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების სამედიცინო და სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტის მომსახურება. სერვისით ისარგებლებს 50 (ორმოცდაათი) ბენეფიციარი. პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება 1 (ერთი) ასისტენტის მომსახურების თანხა. თითოეულ ბენეფიციარს შესაძლებლობა ექნება სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში გადაადგილების მიზნით, პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით ისარგებლოს კვირაში 1_ჯერ. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება, ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე წარმოდგენილი შესრულებული სამოუშაოს მიხედვით, დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად.

აირჩიეთ პროგრამა \/
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.