ცხელი ხაზი:(0431) 24-26-51 ან 595250309

გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა

--------------------------------------------------------

 ქ.ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტიურად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ  სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას. ოჯახის შეფასება მოხდება  სოციალურ საკითხთა სამსახურის და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვის და განვითარების სამსახურის  წარმომადგენლის მიერ. ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მოხდება ოჯახის საჭიროების დადგენა. დასკვნა- რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით განიხილავს სამუშაო ჯგუფი.                                                                                                                                                                                   მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე საქმის წარმოებას დაიწყებს მუნიციპალიტეტი. საკითხს შესწავლის შემდეგ განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება  ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის, სოციალურ საკითხთა სამსახურის, სოციალური მომსახურების სააგენტოს,  ეს-ო-ეს  ბავშვთა სოფელის, World Vision-საქართველოს, საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასი“-ს და „INER Georgia“-ს წარმომადგენლების მიერ, ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. განცხადების შეისწავლა და დასკვნა-რეკომენდაციის მოამზადება მოხდება არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება, საჭიროებისამებრ თვეში არანაკლებ ერთხელ.     
      ოჯახს, დასკვნა-რეკომენდაციის საფუძველზე დახმარების სერვისს შესთავაზებს სამუშაო ჯგუფში წარმოდგენილი სამსახურები. გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარების კუთხით, თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს 1000 ლარი.

აირჩიეთ პროგრამა \/
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.