ვლადიმერ ნაკაშიძე
საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვის და განვითარების სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
ოჯახური მდგომარეობა:
ელ. ფოსტა:

გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ა

2003 წლის 20 ივნისს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია ქუთაისის ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის T05.02N13 სადისერტაციო საბჭოზე, სპეციალობით: 05.11.13. „გარემოს, ნივთიერების, მასალებისა და ნაწარმის კონტროლის საშუალებები და მეთოდები“, თემაზე “მართვადი ულტრაიისფერი სხივების მოწყობილობის დამუშავება და კვლევა (ოზონისგენერატორი)” და მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.
1997 - 2000
ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტის (ქტუ) ასპირანტურა სპეციალობით: ,,მეტროლოგია და მეტროლოგიური იზრუნველყოფა”.
1993 - 1998 ქუთაისის ჰსე ინსტიტუტის ,,წარმოების ეკონომიკისა და მართვის” სპეციალობა, კვალიფიკაცია - წარმოების მენეჯერი.
1991 - 1996 ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტის ,,მეტროლოგია, სტანდარტიზაცია და ხარისხის მართვის” სპეციალობა, კვალიფიკაცია - ინჟინერ-სტანდარტიზატორი.
1979 – 1990 ქუთაისის 33-ე საშუალო სკოლა.

ს ა მ უ შ ა ო გ ა მ ო ც დ ი ლ ე ბ ა

2014 - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტის, ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ექსპერტიზის მიმართულება, პროფესორი.
2007 – 2014 სასწავლო რესურსების განვითარების განყოფილება, მთავარი სპეციალისტი.
2006 - 1014 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის ,,მეტროლოგიის, სტანდარტიზაციის და სერტიფიკაციის” დეპარტამენტი, მასწავლებელი.
2005 - 2007 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის სარეიტინგო შეფასების ცენტრი, უფროსის მოადგილე.
2005 - 2006 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნიკური ფაკულტეტის ,,ელექტროტექნიკის, ელექტრონიკის, ტელეკომუნიკაციების, ჰიდრავლიკისა და განახლებადი ენერგიების ენერგეტიკის კათედრა”, დოცენტი (ელექტრონიკის პროგრამის ხელმძღვანელი).
2001 - 2005 ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ქტუ) “მეტროლოგიის, სტანდარტიზაციის და სერტიფიკაციის” კათედრა, მასწავლებელი-სტაჟიორი, დოცენტი.
2000 - 2001 საქსტანდარტის იმერეთის ტერიტორიული ორგანო, უფროსი სპეციალისტი.
1998 - 2000 საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაცია, გამგეობის წევრი.

ს ე რ თ ი ფ ი კ ა ტ ე ბ ი

2009 ტრენინგ კურსი: ,, HR მენეჯმენტი “ (საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობა).
2004 სემინარები ,,ევროკავშირში ტექნიკური რეგულაციებისა და სტანდარტების შესახებ” (ტასისის პროექტი ,,საქართველოში სტანდარტიზაციის სისტემის რეფორმა”).
2001 ,,მარკეტინგის კურსები უმაღლეს სასწავლებლებში” (ფონდ ,,ღია საზოგადოება - საქართველოს” პროექტი).
2000 პროფესორ მ.ჩხეიძის სახელობის სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის კურსი ,,სტანდარტების მოთხოვნების, სავალდებულო სერტიფიკაციის წესებისა და მეტროლოგიური უზრუნველყოფის დაცვაზე სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება”.
რომელ ენებს ფლობს: ქართული (მშობლიური), რუსული.
კომპიუტერი:

Windows XP
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point

დამატებითი ინფორმაცია: გამოქვეყნებულიაქვს 30-მდე სამეცნიერონაშრომი, გამოგონება და მონოგრაფია.
2006 – 2010 წლებში ქუთაისის საკრებულოს წევრი.
2005 – 2010 წლებში - საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ქალაქ ქუთაისის ორგანიზაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, ეროვნული კომიტეტის წევრი.
2003 – 2005 - საზოგადოებრივი მოძრაობა ,,ღირსეული მომავლისათვის, თავმჯდომარე.
1998 – 2003 წლებში - სლ(შ)პ-ის იმერეთის რეგიონის ვიცე-კოორდინატორი.
მართვის მოწმობა B კატეგორია.

ბოლო სიახლეები

ქუთაისში ახალი საახალწლო განათებები ...
2017-12-14 59
არჩილ კოსტავას მემორიალური დაფის გა ...
2017-12-12 63
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ...
2017-12-08 193
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრ ...
2017-12-08 140
ააიპ ქალაქ ქუთაისის ბაგა–ბაღების ხე ...
2017-12-04 290
...............................................................................................................................................................................................................
some_text
some_text
some_text
some_text
some_text
some_text